Μέθοδος Μοντεσσόρι

Μαρία Μοντεσσόρι

Η Μαρία Μοντεσσόρι (1870 - 1952) ήταν η πρώτη Ιταλίδα γιατρός που ασχολήθηκε με την Παιδαγωγική επιστήμη και συγκαταλέγεται στους πιο λαμπρούς και πηγαίους στοχαστές των δυο τελευταίων αιώνων μέχρι και σήμερα.

Ήταν η πρώτη που μίλησε για τον σεβσμό στην προσωπικότητα του παιδιού και την ελευθερία στην γνώση. Η Μοντεσσόρι δεν ήταν θεωρητικός με την γενική σφαιρική έννοια αλλά ήταν τέλειος παρατηρητής της ανθρώπινης συμπεριφοράς και οι αντιλήψεις της απέρρεαν από τις εμπειρικές της παρατηρήσεις.

1
separator
3

Βασικές αρχές μοντεσσοριανού συστήματος

Το βασικό χαρακτηριστικό της Μοντεσσοριανής εκπαίδευσης είναι η ελευθερία που δίνεται στο παιδί να αναπτυχθεί ολόπλευρα. Η Μοντεσσόρι χαρακτηριστικά είπε: "Η ατομική ελευθερία έχει ως όριο τα συλλογικά συμφέροντα της κοινωνίας στην οποία εργάζεται κανείς".

Αυτό σημαίνει ότι η ελευθερία και η κοινωνική υπευθυνότητα αναπτύσσονται συγχρόνως, με αποτέλεσμα την κατάκτηση της ανεξαρτησίας.

Επιπλέον χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι η αυτοπειθαρχεία και η αυτοσυγκέντρωση που κατακτούν τα παιδιά μέσω της ελευθερίας καθώς δεν υπάρχει καμία επιβολή. Στα σχολεία μας το παιδί αποτελεί πυρήνα όλης της μαθησιακής διαδικασίας και αναπόσπαστο κομμάτι αυτής.

Η εξατομικεύμενη διδασκαλία που παρέχεται βοηθά στην πρόοδο και στην εξέλιξη του παιδιού με αποτέλεσμα να μάθει να αγαπάει την εργασία και τη μάθηση.

separator

Παιδαγωγικό υλικό

Η Μαρία Μοντεσσόρι σχεδίασε συγκεκριμένο παιδαγωγικό υλικό το οποίο είναι βασισμένο στις αισθήσεις καθώς πιστεύει απόλυτα στην βιωματική μάθηση. Το παιδαγωγικό αυτό υλικό προάγει ερεθίσματα και γνώσεις στο παιδί από το περιβάλλον στο οποίο ζει και αναπτύσσεται.

Μεγάλο μέρος του υλικού που βρίσκεται στην τάξη είναι επιστημονικά μελετημένο και ενέχει τον έλεγχο του λάθους, δηλαδή όταν το παιδί κάνει λάθος δεν χρειάζεται η παιδαγωγός να το διορθώσει. Το υλικό καθοδηγεί το παιδί, και το παιδί κάνει τις διορθωτικές κινήσεις που χρειάζεται. Κερδίζεται δηλαδή η ανάπτυξη της αυτοδιδασκαλίας.

Το παιδαγωγικό υλικό εισάγεται απο ειδικά εργοστάσια του εξωτερικού.

2
separator
4

Ο ρόλος της δασκάλας

Οι δασκάλες μας είναι ευχάριστα πρόσωπα που γνωρίζουν άριστα το σύστημα εκπαίδευσης και εξιδικευμένες για την κάθε ηλικία. Με αγάπη, ηρεμία και υπομονή είναι δίπλα τους για να τα βοηθήσουν.

Το πρώτο καθήκον τους είναι να αναγνωρίσουν την ανθρώπινη προσωπικοτητά τους και να την σεβαστούν. Ο ρόλους τους είναι να προετοιμάσουν ένα ειδικό περιβάλλον το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή τους, να λειτουργεί ως υπόδειγμα συμπεριφοράς ως βοηθός και πηγή πληροφοριών για το παιδί στην διαδικασία της αυτοδιδασκαλίας.

Οι δασκάλες μας προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών για τις δραστηρίοτητες μάθησης, τους εφασφαλίζουν την ελευθερία να ασχολούνται χωρίς περιορισμούς με τις δραστηριότητες αυτές και τους δίνουν την δυνατότητα να καταλαβαίνουν και να διορθώνουν από μόνα τους τα λάθη.

to top button